Gumlaser

In Nederland worden jaarlijks 2 miljard (5000 ton), stukjes kauwgom gekauwd. Een aanzienlijk deel daarvan komt op straat terecht, in winkelcentra, bij benzinepompen, restaurants, op perrons, bioscopen, scholen, ziekenhuizen etcetera. Overal zorgt dit voor vervuiling en overlast. Bovendien wordt de kauwgom vaak nog ingelopen op het tapijt van het pand dat men betreedt, waar het zich niet op nauwelijks laat verwijderen en/of schoonmaken.

Voor deze kauwgomvervuiling (en andere vervuiling) hebben wij nu dé oplossing:

Gumlaser
De Gumlaser is een nieuwe eenvoudige en milieuvriendelijke manier om kauwgom te verwijderen. Met een spuitpistool wordt stoom op de kauwgom gespoten. Door de stoom wordt de kauwgom verwarmd. Hierdoor verandert de structuur van de kauwgom, komt deze los van de bestrating en valt in kleine, niet kleverige stukjes uiteen. Ook de kleefkracht van de straatstenen verdwijnt. De resten kunnen daarna eenvoudig worden weggeveegd.

DSC01082
De techniek van de Gumlaser:

 • De Gumlaser is een kleine gesloten aanhanger, welke zelfstandig kan werken.
 • Een dieselpomp bedient een waterpomp (Max. capaciteit 50 Bar, Max. 3,2 liter per minuut) een “heater”.
 • Het water wordt door een heater gepompt, alwaar een verhitte lucht met een temperatuur van 180-200˚C en een maximale luchtvochtigingsgraad wordt gecreëerd.
 • De aanhanger is uitgerust met 2 spuitpistolen die gelijktijdig te gebruiken zijn.
 • Spuitpistolen hebben een gepatenteerde spuitmond die een ‘laser’straal stoom vormen.
 • Afhankelijk van de vervuilinggraad kan men per spuitpistool ongeveer 15-20 m2 oppervlak reinigen per uur.

De Gumlaser kan eveneens effectief ingezet worden voor:

 • Reiniging van straatoppervlakten
 • Gevelreiniging
 • Verwijderen van posters en stickers
 • Verwijderen van algenaanslag
 • Verwijderen van vogelpoep
 • Verwijderen van olie en vetvlekken
 • Verwijderen van Graffiti

Wat zijn de voordelen van de Gumlaser:

 • De techniek is geschikt voor iedere ondergrond. Van asfalt, klinkers, natuursteen en beton tot tapijten en matten.
 • Beschadigt het te reinigen oppervlak niet.
 • De Gumlaser is zeer stil en levert geen geluidshinder voor omstanders, winkelend publiek, winkeliers etc.
 • Terrein/straat hoeft niet afgesloten te worden, publiek blijft vrije doorgang houden.
 • Een hoge productiviteit, afhankelijk van de vervuilingsgraad kan men per spuitpistool ongeveer 10-15 m2 oppervlak reinigen per uur.
 • Doordat er met stoom wordt gewerkt en nauwelijks met water is er geen wateroverlast en is het gereinigde oppervlak snel droog.
 • Milieuvriendelijk door het lage waterverbruik, 50 liter per 200-400 m2 te reinigen oppervlak.
 • Milieuvriendelijk omdat er geen chemicaliën worden gebruikt.

Eveneens bruikbaar voor het reinigen van straatoppervlakten in het algemeen.